AURIS Kranj - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

V skladu z navodili zakona o osebni asistenci je bilo na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani izvedeno usposabljanje, na katerem smo se seznanili z osnovnimi higienskimi pravili in zaščito pred okužbami.

V današnjem času je vedno več osebnih stikov, zato je vedno večja verjetnost prenosa nevarnih virusov, in je bistvenega pomena preventivna zaščita, ki je pomembna za vse udeležence, tako za izvajalce kot tudi uporabnike. O vseh pomembnih zadevah nas je tokrat podučila Tanja Giulliatti, mi pa smo pozorno prisluhnili, kje so naše šibke točke. Osnova je higiena rok in redno umivanje, prav tako je nujna uporaba razkužilnih antiseptičnih sredstev in zaščitnih rokavic. Zanimivo je bilo opazovati naše roke pod posebno aparaturo, kjer se pokažejo vse nerazkužene točke, kar nas je še dodatno prepričalo, da se je higiene in razkuževanja treba lotiti zares sistematično in v skladu z navodili, če želimo doseči želene rezultate. Seznanili smo se z ravnanjem s pacienti v bolniških posteljah, menjavo posteljnine in predvsem s spoštljivim odnosom do uporabnika in njihovega osebnega prostora. Glede na to, da so med našimi uporabniki tudi sladkorni bolniki, je bila zelo dobrodošla razlaga razlik med povišanim sladkorjem v krvi in znižanim; simptomi so namreč različni in posledice tudi, zato sta izjemnega pomena pravilen pristop in ukrepanje.

Nedvomno je takšno usposabljanje koristno in dobrodošlo za vse sodelujoče, vsako dodatno znanje pripomore k boljšemu in hitrejšemu posredovanju v zadovoljstvo uporabnikov.

Boris Horvat Tihi