AURIS Kranj - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Preberite več ...
Dodatno zaračunavanje vseh možnih storitev v domovih za starejše postaja modna muha, ki po mnenju oskrbovancev, svojcev pa tudi širše javnosti postaja tudi nenadzorovan poligon dobičkonosnega ustvarjanja.

Preberite več ...