AURIS Kranj - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Kako postati član društva AURIS?

Oglasite se v prostorih društva na Hujah 23/a v Kranju, ali na sedežu ene od podružnic v času uradnih ur. Ob vpisu bomo potrebovali vašo osebno izkaznico. Izpolnili boste pristopno izjavo. To je vse. S plačano članarino boste (seveda, če boste želeli) začeli prejemati glasilo iz Sveta tišine, prav tako pa boste deležni vseh oblik pomoči, ki jih nudi društvo AURIS.

Kaj moram storiti, da mi bo priznana benificirana delovna doba?
Benificirana delovna doba vam bo priznana na podlagi odločbe invalidske komisije, da imate priznano 70% telesno okvaro. V kolikor nimate odločbe, morate najprej k svojemu osebnemu zdravniku, ki vam bo napisal predlog za invalidsko komisijo in vam napisal napotnico za specialista ORL. Na podlagi njegovega izvida in če je vaša izguba 95,1% do 100% po Fowlerju, vam bo invalidska komisija priznala 70% telesno okvaro ali več, če pri vas obstaja tudi še kakšna druga okvara ter vam izdala ustrezno odločbo.

Kako do oprostitve RTV naročnine?
Z odločbo invalidske komisije lahko uveljavljate oprostitev RTV naročnine. Morate imeti izgubo sluha nad 95,1% po Fowlerju. TV aparat mora glasiti na vaše ime. Pravice ne morete uveljavljati, če imate v družini slišeče družinske člane, ki tudi uporabljajo TV sprejemnik.

Kakšen je postopek za pridobitev novega slušnega aparata?

  • A. Ko osebni zdravnik oceni, da zavarovana oseba potrebuje, ali bi bila upravičena do slušnega aparata, jo napoti k pooblaščenemu zdravniku – specialistu.
  • B. Ko napotni zdravnik – otorinolaringolog ugotovi potrebo po slušnem aparatu, izda zavarovani osebi naročilnico za testni slušni aparat, na kateri označi, da gre za izposojo testnega slušnega aparata za obdobje največ 3 mesecev.
  • C. Zavarovana oseba na osnovi naročilnice prejme testni slušni aparat pri dobavitelju, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. Dobavitelj izdela olivo.
  • D. Zavarovana oseba izbere ustrezni testni slušni aparat ob pomoči slušnega akustika, ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata ter jo nauči z njim ravnati.
  • E. Zavarovana oseba se s testnim slušnim aparatom oglasi pri napotnem zdravniku – otorinolaringologu, kjer opravi vaje s poslušanjem.
  • F. Ko akustik ugotovi po uporabi slušnega aparata vsaj 14 dni, da je zavarovana oseba navajena na uporabo slušnega aparata, izda o tem potrdilo.
  • G. Napotni zdravnik – otorinolaringolog potrdi z izdajo naročilnice za slušni aparat, da je bil s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno–rehabilitacijski učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim slušnim aparatom ni dosegla ustreznega slušno-rehabilitacijskega učinka, ji napotni zdravnik – otorinolaringolog naročilnice za izdajo slušnega aparata ne izda, testni slušni aparat pa je zavarovana oseba dolžna vrniti dobavitelju.


Koliko časa moram uporabljati aparat, da pridobim pravico do novega?
6 let.

Na koliko časa lahko menjam olivo oz. ušesni vložek?

Zdravstvena zavarovalnica vam priznava olivo na šest let. Povsem odvisna pa je zamenjava od vsakega posameznika. V kolikor boste imeli z olivo težave, jo boste morali zamenjati prej, vendar na svoj strošek.

Katera oliva (ušesni vložek) je boljša - mehka, ali trda?
Splošnega pravila ni, to je odvisno od vsakega uporabnika slušnega aparata. Svetujemo vam, da upoštevate nasvet strokovnjaka, ki vam bo izdal slušni aparat.

Na koliko časa moramo slušni aparat čistiti?
Slušnega aparata ne čistimo sami. V čiščenje ga nesite na servis slušnih aparatov, kjer ste ga tudi dobili. Priporočljivo je čiščenje slušnega aparata enkrat letno.

Kako čistim olivo?
Lahko uporabite vodotopno tableto, ki jo raztopite v vodi in jo lahko kupite na servisu slušnih aparatov, ali pa jo umijete pod curkom tople vode. Bodite pozorni, da jo po čiščenju ponovno uporabite, ko je povsem suha.

Kaj narediti, če me od olive boli uho, ali se mi celo vname?
Ne dovolite, da se vam uho razboli. Takoj, ko začutite bolečino, se vrnite k serviserju, ki vam je olivo izdelal.

Kje lahko dobim slušni aparat?
Slušni aparat dobite pri dobavitelju slušnih aparatov, seznam izdajnih mest dobaviteljev objavlja ZZZS in se nahaja tule.